Doelstelling

De Stichting Orgelcultuur Flevoland stelt zich ten doel de orgelcultuur in de provincie Flevoland te bevorderen, dit in de meest ruime zin van het woord. Om de genoemde doelstellingen te verwezenlijken staan een aantal mogelijkheden tot haar beschikking waarvan u hieronder een opsomming vindt.

  • - Het promoten van orgelconcerten, alsmede het gebruik van het orgel bij concerten (als begeleidings- of als continuo-instrument)
  • - Geluidsregistratie van waardevolle orgels middels cassette of CD
  • - Zo mogelijk, financiĆ«le ondersteuning bij orgelbouw
  • - Het verstrekken van advies bij orgelbouw ter bevordering van de veelzijdigheid van het orgelbestand
  • - Het promoten van les- en studiemogelijkheden, alsmede bijscholing van organisten
  • - Het organiseren van orgeltochten en -excursies
  • - Het organiseren van concoursen
  • - Optimaal houden van de inventarisatie van het orgelbestand
  • - Fondswerving om dit alles te kunnen realiseren

Het streven van de stichting is er op gericht om de samenhang tussen de verschillende plannen zo te verwezenlijken dat zij elkaar ondersteunen.
Zoals u wel zult begrijpen, kosten dergelijke activiteiten geld, en soms veel geld. De stichting is steeds bezig met fondswerving via de officiƫle kanalen, waaronder ook het bedrijfsleven. Ook het Anjerfonds heeft onderdelen van het werk der stichting gesteund.
Dat neemt niet weg dat we de steun van particulieren goed kunnen gebruiken! Elke bijdrage is van harte welkom. De stichting beveelt zich van harte bij u aan.
Giften en donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer: 33.81.30.330 van Rabobank Noordoostpolder.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, onder nummer S246061