Urk, Immmanuëlkerk
Verschueren 1965, Kaat & Tijhuis 2012

(foto: Minne Veldman)

Urk, Immanuëlkerk

Lourens Schaak speelt: Koraalvariaties Psalm 86 (B. Kruis)

Het orgel is gebouwd voor de Kloosterkerk in wijk Brakkenstein te Nijmegen. De pijpen in het front zijn afkomstig van het voormalige orgel. De frontpijpen van het pedaal zijn nieuw bijgemaakt. De langste pijpen van het pedaal zijn verkropt omdat ze anders niet zouden passen in de ruimte van het kerkgebouw.